Bestuur

Het bestuur van ClipperS Crew Singers is als volgt samengesteld:

Wim Karreman – voorzitter

Peter Prins – secretaris

Hans Jansen – penningmeester

Wim Overbeek – algemeen bestuurslid

John Smienk – algemeen bestuurslid

Robert Groenewold – algemeen bestuurslid

Karel de Lecq – algemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via email :  info@clipperscrew.nl of per post Barink 4 te 7482 HG Haaksbergen