Het bestuur 

Herman Padberg, voorzitter

Peter Prins, secretaris

Hans Jansen, penningmeester

Wim Overbeek, algemeen bestuurslid

Wim Karreman, algemeen bestuurslid

Robert Groenewold, algemeen bestuurslid

Karel van der Lecq, algemeen bestuurslid