Verschillende commissies binnen de ClipperS Crew Singers (versie december 2023)
Is deze lijst niet compleet of ontbreekt een naam?  Geef het door aan de secretaris.

Muziekcommissie
met de subcommissies:
Muziek

contactpersoon namens het bestuur Robert Groenewold

Willy Rikkers  vz.
Herman Padberg
Harry ten Voorde
Harry Nijhuis
Ard Weeink

Performance

Wim Karreman
Jan van Alstede
Herman Padberg
Gerrit Jan de Jager

Scrollkast

Wim Altena
Martin Veldhuis
Chris Helmens
Ton Bossewinkel

PR commissie   
met de subcommissies

contactpersoon namens het bestuur Wim Overbeek

Sponsoren

Wim Overbeek
Karel vd Lecq
Harry ten Voorde

Website + Social media

Ton Bossewinkel
Wim Karreman
Wim Altena
Peter Prins

Nieuwsbrief

Herman Padberg
Willy Rikkers
Wil Liebrand
Herman Lubbers
Hans Jansen
Peter Prins       (verzending)

Evenementencommissie
met de subcommissies

contactpersoon namens het bestuur is vacant.
Tijdelijk waarnemer is Peter Prins

Optredens

Henk Lichtenberg
Wil Liebrand
Herman Lubbers
Wim Altena

Opbouwploeg

Gerard Scharenborg
Ton Engelbarts
Martin Veldhuis
Harry ten Voorde
Daan Veenstra

 Calamiteiten

Wim Overbeek

Livio zingen

Herman Padberg

 

Ledencommissie
met de subcommissies
            Infoverstrekking aan nieuwe leden
Inname bij vertrekkende leden

contactpersoon namens het bestuur Karel vd Lecq

Karel vd Lecq

 

Lief en Leed

Wil Liebrand
Wim Overbeek

Presentielijst

Herman Lubbers