Koorvriend ClipperS Crew Singers
Wanneer u de ClipperS Crew Singers een warm hart toedraagt, het reilen en zeilen wilt volgen, daarvan op de hoogte wilt worden gehouden en de kwartaaluitgave van de nieuwsbrief van het koor wilt ontvangen, dan wilt u vast wel voor € 25 per jaar lid worden van de club, genaamd: Koorvriend ClipperS Crew Singers

U kunt lid worden van de vriendenclub door u aan te melden met dit formulier en vervolgens uw jaarlijkse deelname bedrag van € 25 overmaken op bankrekening
NL 14 RABO 0115 5864 58, ten name van ClipperS Crew en onder vermelding van ‘Vriend’.

Wat krijgt u er voor terug?
– u ontvangt vier keer per jaar onze nieuwsbrief
– u krijgt voorinformatie over onze optredens
– u krijgt voorrang bij het bestellen van toegangskaarten voor ons eigen concert
– u krijgt voorrang bij het aanvragen van plaatsen in een bus naar een optreden
(voor zover er plaatsen te verdelen zijn)
– uw naam wordt eenmalig vermeld in de nieuwsbrief

Bovendien helpt u ons bij het realiseren van onze ambitie de kwaliteit van het koor te verbeteren.
Mogen we op uw steun rekenen? U bent van harte welkom.