Rabo Clubkas Campagne

 

          RABO CLUBKAS CAMPAGNE IS VAN START

 

 
Veel verenigingen kunnen een extra financieel steuntje in de rug goed gebruiken. De Rabobank draagt het verenigingsleven een warm hart toe en daarom is deze campagne opgericht.
De basisgedachte is dat de klanten van de Rabobank inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank, Voor 2019 is er 150.000 euro te verdelen. Iedere klant kan zijn /haar stem uitbrengen op een vereniging naar eigen keuze. Hoemeer stemmen er op een vereniging worden uitgebracht, des te meer geld krijgt de vereniging.

Clippers Crew Singers heeft zich aangemeld voor deze campagne. U kunt op ons stemmen vanaf 19 maart 2019 t/m 7 april 2019. Het geld zal worden besteed uit het uitbreiding van ons instrumentarium.

KUNNEN WIJ UW STEM REKENEN?