Bestuur

Het bestuur van ClipperS Crew Singers is als volgt samengesteld:

Emile Muhlradt – voorzitter

Peter Prins – secretaris

Hans Jansen – penningmeester

Wim Overbeek – algemeen bestuurslid

Wim Karreman – algemeen bestuurslid

Robert Groenewold – algemeen bestuurslid

Karel de Lecq – algemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via email :  info@clipperscrew.nl of per post Barink 4 te 7482 HG Haaksbergen