Verschillende commissies binnen de ClipperS Crew Singers (versie januari 2021)
                                 Is deze lijst niet compleet of ontbreekt een naam?  Geef het door aan de secretaris.

Muziekcommissie
met de subcommissies
Muziek

contactpersoon namens het bestuur Peter Prins

Willy Rikkers
Herman Padberg
Harry ten Voorde
Ruurd Zandstra
Harry Nijhuis
Ard Weeink

Choreografie

Jan van Alstede
Chris Helmens

Scrollkast

Wim Altena
Martin Veldhuis
Chris Helmens
Peter Prins

PR commissie   
met de subcommissies

contactpersoon namens het bestuur Wim Overbeek

Sponsoren

Wim Overbeek
Karel vd Lecq
Harry ten Voorde

Website + Social media

Ton Bossewinkel
Wim Karreman
Wim Altena
Peter Prins

Nieuwsbrief

Wim Karreman
Willy Rikkers
Herman Lubbers
Hans Jansen
Peter Prins       (verzending)

Evenementencommissie
met de subcommissies

contactpersoon namens het bestuur Wim Karreman

Optredens

Ton Engelbarts
Henk Lichtenberg
Wim Karreman
Wim Altena

Opbouwploeg

Gerard Scharenborg
Ton Engelbarts
Martin Veldhuis
Jaap Ofman
Harry ten Voorde

 Calamiteiten

Wim Overbeek

Livio zingen

Henk Lichtenberg

Ledencommissie
met de subcommissies
            Infoverstrekking aan nieuwe leden
Inname bij vertrekkende leden

contactpersoon namens het bestuur Karel vd Lecq 

Lief en Leed

Wil Liebrand
Wim Overbeek

Presentielijst

Herman Lubbers

Lustrumcommissie

Karel vd Lecq
Wim Overbeek
Jan ten Asbroek
Emile Muhlradt

Toekomstcommissie
met de volgende aandachtspunten
Transitie  bestaand koor naar koor met nieuwe dirigent
Contactpersonen voor de coöperatie De Kappen
Beleidsplan ’21-’25

contactpersonen namens het bestuur Robert Groenewold en Wim Karreman