Ereleden Weerkamp en vd Stigchel

Haaksbergen, 16 april 2018

Beste Willem en Peter.

Vorig jaar namen jullie afscheid van het bestuur van de Clippers Crew Singers en werden jullie, terecht na vele jaren bestuur- en PR functies, en als oprichters van het koor, in het zonnetje gezet.
Waar toen echter al intern bij het bestuur over gesproken werd was het blijk geven van een bijzondere waardering voor een bijzondere prestatie. Niet alleen hebben jullie het koor opgericht, maar jullie hebben immers ook voor een uiterst gezonde financiële basis gezorgd door het voortdurend aantrekken van nieuwe sponsoren.
Hierdoor konden we al koor tegemoet komen aan diverse wensen van Ard t.a.v. ons instrumentarium en aan wensen van de opbouwploeg t.a.v. vervoerscapaciteit.

Het bestuur was op dat moment al voornemens jullie, vanwege jullie buitengewone verdiensten, voor te dragen voor het erelidmaatschap. Maar we waren er bij die gelegenheid nog niet klaar mee. Immers het verlenen van zo’n titel is niet iets wat je ad hoc kan besluiten. Dat was wel het geval bij de toekenning van het eerste ere lidmaatschap voor Ard. Maar toen wilden we het begrip ‘erelidmaatschap’ structureel invoeren. En dat vraagt toch om zorgvuldigheid.

In menig bestuursvergadering is er over dit onderwerp gesproken. Niet om de vraag of jullie beiden het zouden moeten krijgen! Daarover was het voltallige bestuur van overtuigd. Maar het ging om de vraag: wanneer verdient iemand die titel?
En ook de vraag of er naast het toekennen van een erelidmaatschap ook nog een andere vorm van waardering kon komen. Wat kunnen we voor iemand doen die misschien niet voor de titel erelid in aanmerking komt, maar toch een bijzondere inzet heeft vertoond, of een bijzondere prestatie heeft verricht?

Maar goed, het verlenen van een erelidmaatschap aan jullie stond dus niet ter discussie. Het ging alleen om de vraag : Wanneer?

Het bestuur was van mening dat het verlenen van zo’n titel op een daartoe geëigend moment moest plaatsvinden. En dat zou dan de eerstvolgende ALV zijn. Omdat ons ter ore kwam dat jij, Peter, daar vanwege de vakantie niet bij zou zijn, en we het wel zo aardig vonden de bijbehorende oorkonde aan beide heren tegelijk uit te reiken, kozen we voor vandaag: maandag 16 april 2018.

Willem en Peter, nogmaals heel veel dank voor het feit dat jullie met de oprichting van het koor aan 55 man een leuke vrijetijdsbesteding bezorgden. En uiteraard evenzoveel dank voor jullie inspanningen een stevig financieel fundament  te leggen.
Als jullie naar voren willen komen om de titel met bijbehorende oorkonde, bloemen en een passend drankje in ontvangst willen nemen?
Dan hopen we jullie nog vele jaren in dit zangverband te ontmoeten en kijken uit naar voortgaande plezierige contacten.

Dank je wel!