– Erelid Ard Weeink

 

Hierbij de speech welke de voorzitter uitsprak tijdens een gezellig samenzijn waarbij Ard Weeink het erelidmaatschap werd verleend ten overstaan van de leden.

 

“”Dik 5 jaar geleden gaf je na enig nadenken en vervolgens het duidelijk stellen van een aantal voorwaarden je akkoord op de vraag of je een shantykoor wilde gaan leiden.Je presentatie die je in samenwerking met je vriend Andre Soomers gaf, sloeg aan. Alle aanwezigen meldden zich immers als lid. Met jouw zoektocht naar nieuwe toevoegingen, uitbreiding en verbetering van ons instrumentarium en de daarmee gepaard gaande betere prestaties op het podium, moest het bestuur zich wel eens achter de oren krabben.

Sinds de oprichting zien we een duidelijk stijgende lijn in het aantal bijzondere optredens, Keukenhof, Sail en met als absoluut hoogtepunt het succesvolle lustrumconcert. Dat we daarbij drie volle zalen trokken is voor een heel groot deel te danken aan jou Ard:

  • Jij bedacht dat een orkest als live begeleiding een flinke meerwaarde betekende
    Jij bedacht de oplossing voor het plaatsgebrek op het toneel van de Kappen.
    Jij bedacht dat als het niet in de lengte past, en niet in de breedte, dan maar de hoogte in.

Een gedurfd plan waarvoor je toch de handen op elkaar kreeg. Je schreef twee jaar geleden een visiestuk waarop het beleidsplan voor de periode tot 2020 gestoeld is. Enkele weken geleden verraste je ons met weer een visiestuk. In januari gaan we ons erover buigen en bekijken we of en zo ja hoe de evaluatie van het lustrum concert past in jouw aangevulde visie. Pas dan kunnen we de leden vragen in hoeverre zij zich kunnen verenigen met een voorgestelde koersbepaling van het koor, richting 2020.

Wat wil het voorgaande zeggen?

  • Dat we een dirigent hebben die staat als een huis (alhoewel hij soms een steuntje wel prettig vindt).  Dat we een dirigent hebben die groot kan denken.
    Dat we een zwaargewicht hebben als dirigent. Alhoewel hij flink wat gewicht is kwijtgeraakt.  Dat we een dirigent hebben die niet gauw tevreden achterover leunt maar verder kijkt.

Kortom, we mogen ons gelukkig prijzen met zo’n dirigent.

Beste Ard, je hebt de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ClipperS Crew. Maar je inzet om het lustrumconcert tot een weergaloos succes te maken was fenomenaal. Om die twee redenen zocht het bestuur een manier om onze blijk van waardering gestalte te geven.

Het bestuur heeft daarom unaniem besloten jou te benoemen tot erelid van het koor ClipperS Crew.

Hierbij ontvang je de daarbij passende oorkonde met een dinerbon die hier bij de Postkoets verzilverd kan worden.””