Ton Bossewinkel

Bij de Algemene Ledenvergadering van 2020 kon Ton helaas niet aanwezig zijn. Hij is daar  voorgedragen worden als Lid van Verdienste, vanwege zijn jarenlange en vaak intensieve inzet voor onze vereniging.
De tekst van het bijbehorende praatje van de voorzitter volgt hier:

Beste Ton,

Nagenoeg vanaf de oprichting van het koor heb je je ingezet voor de ontwikkeling van onze website. Te beginnen met het ombouwen van onze Googlesite naar WordPress. Het heeft geleid tot de website zoals we deze nu kennen. Zeker bij technische problemen ben jij de man die zich vol inzet om het probleem op te lossen. Je hebt hierover geregeld contact met het hostingbedrijf Yourhosting en met een inmiddels bevriende extern persoon. Recentelijk heb je je bijna 3 weken vast gebeten om de website die vermoedelijk was gehackt, weer toegankelijk te maken voor iedereen. Voortdurend komt je ook met initiatieven om de website te veranderen cq aan te passen, te verbeteren. Van de drie man sterke websitecommissie ben jij de ‘aanvoerder’, de ‘voorsteller’ en meestal ook de ‘uitvoerder’.
We hebben de hack intussen ongedaan gemaakt en we gaan werken met een nieuw thema waardoor het bewerken van de pagina’s binnen de website nog verder vereenvoudigd wordt. Dit laatste is vooral van belang vanwege de noodzakelijke continuïteit. Ooit zal jij ermee stoppen en wie o wie gaat het dan overnemen? Het nieuwe thema, eveneens door jou  gerealiseerd zal hierbij zijn dienst bewijzen.
In verband met de hier genoemde zaken heeft het bestuur de voordracht om jou, conform artikel 2 onder D van ons HR, te benoemen tot Lid van Verdienste, van harte aangenomen.
Ik wil je hierbij dan ook de officiële oorkonde overhandigen en dit vergezeld door een bos bloemen voor je vrouw die jou zo vaak moest missen voor de CCS werkzaamheden en een lekker flesje wijn voor samen.

Ton, van harte gefeliciteerd!