Wim en Peter ereleden van CCS
Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Clippers Crew Singers op 5 mei jl.  ter gelegenheid van het 10-jarig lustrum zijn Peter Prins en Wim Karreman benoemd tot ereleden van de ClipperS Crew Singers.
De voorzitter, Emile Mühlradt heeft in een kort woordje naar beide heren aangegeven waarom zij deze onderscheiding verdiend hebben. 

Peter
Jij bent de steun en toeverlaat voor het bestuur (agenda/notulen/commissies); maar ook de steun en toeverlaat van Ard met zijn verzoeken voor verzending van arrangementen en versies.Daarnaast ben je een bestuurslid met een duidelijke mening en met een grote betrokkenheid; daardoor wordt veel waarde gehecht aan jouw standpunt.
Kortom: alles wat te maken heeft met communicatie heb jij Peter vanaf de start van ons koor verzorgd en geregeld. Menig organisatie c.q. vereniging zou jaloers zijn op zo’n medewerker met veel kennis en vaardigheden op het terrein van communicatie.
Kort samengevat: met je zorgvuldige manier van werken , je grote betrokkenheid en je sterk gevoel voor communicatie ben jij vanaf de oprichting zeer waardevol geweest als secretaris binnen het bestuur.

Wim
Je bent het geweten van ons koor, je weet veel van ons koor, vanaf start bestuurslid, eerst penningmeester, later voorzitter, nu lid van het bestuur en voorzitter. Evenementen commissie, etc), je onthoudt veel en je anticipeert enorm op allerlei zaken. Voor mezelf sprekend: vaak kom je met items, onderwerpen c.q. gedachten waar ik dan in het geheel niet mee bezig ben geweest. Hoe fijn is het om zo’n betrokken bestuurslid in je midden te hebben. Het nadeel is dat we soms wel èrg veel app-jes binnen krijgen maar dat nemen we dan ook graag op de koop toe.
Kort samengevat: vanaf de oprichting heb jij je in verschillende bestuursfuncties (voorzitter/penningmeester en algemeen bestuurslid) met veel energie en passie ingezet voor het goed laten functioneren van ons koor.