Lid van Verdienste

“Lid van Verdienste” is een eretitel voor leden van het koor die zich ten dienste van het koor substantieel en gedurende langere tijd bovengemiddeld hebben ingespannen.

Hieronder volgen de namen van de koorleden aan wie deze eretitel in de achterliggende jaren werd toegekend. Daarbij is ook vermeld waaraan zij deze toekenning te danken hebben.

Jos Lansink 
12 maart 2018 – voormalig coördinator van de opbouwploeg en solozanger

Gerard Scharenborg
Ton Engelbarts
Martin Veldhuis
Harry ten Voorde

27 juni 2019 – jaren lang leden van de opbouwploeg

Ton Bossewinkel
4 augustus 2020 – webmaster

Wim Altena
7 juni 2021 – webmaster

Karel van der Lecq
17 april 2022 – bestuurslid